• SmartTB-Jungle-survival01
  • SmartTB-Jungle-survival02
  • SmartTB-Jungle-survival03

Jungle survival

počet účastníků: 8 – 100 osob preference místa: outdoor, možné adaptovat 30% indoor trvání 3 – 4 hodiny


Authentic team development challenge

strategická hra simulující havárii malého letadla s faktickými skutečnostmi zvyšující předpoklady pro přežití v džungli. Téma je sice přežití v džungli, ale celková obtížnost programu je spíše nízká, důraz je kladen na komunikační procesy a získání nových znalostí při pohybu v tropických oblastech zejména v džungli, aktivity jsou duševně a fyzicky velmi vyvážené.

Koncept

Celý koncept a doprovodný příběh je založen na faktických podkladech a skutečných událostech.
Příběh simuluje havárii malého letadla v Costa Rice, ve kterém budete všichni jako fiktivní pasažéři. Haváriji sice všichni přežijete, ale pro svoji záchranu budete muset zalarmovat veškeré síly, znalosti a dovednosti. V rámci každé činnosti budete sbírat vybavení pro přežití (speciální karty), bude Vás čekat série strategicky důležitých rozhodnutí, které předurčí úspěch pro přežití celé skupiny. Logistika jednotlivých kroků a časový plán hry je přesně časově vymezen. Jednotlivé týmy absolvují stejné úkoly a aktivity, ale v různém pořadí. Každý tým proto bude mít přesně naplánovaný itinerář činností s pevnou logistikou úkolů a týmových aktivit. Za dochvilnost příchodu na dané stanoviště obdrží týmy pokaždé bonusový materiál.

První část

každý účastník obdrží detailní situační zadání a popis situace /veškeré informace jsou podle skutečných reálných faktů a informací včetně technických údajů letu a geografického názvosloví/. Na základě toho každý účastník nejdříve individuálně zpracuje klíčovou strategickou otázku, ve které se rozhodne, zda-li bude čekat nebo se vydá pro pomoc.
Na tomto podkladě si potom každý vytvoří pořadí důležitosti vyčleněných „zachráněných“ položek z letadla…

Druhá část

je plně týmová, absolvujete v ní několik doprovodných zábavných týmových indoor-outdoor aktivit. Za splnění každé aktivity získáte důležitý materiál /karty/, který budete potřebovat ve třetí části hry.

Třetí část

je opět týmová, ale více strategická a velmi duševní. Budete diskutovat o strategii a plánovat možnosti praktického využití získaných materiálů. Všechny materiály jsou fiktivní, fyzicky budete mít pouze obrazové karty. Vaším cílem bude udělat finální rozhodnutí, zda-li čekat na záchranu nebo se vydat pro pomoc. Podle této priority budete řadit karty „zachráněných položek z letadla“ tak, aby reflektovaly potřeby pro přežití. Garantujeme Vám velmi živou a emotivní diskusi. Výsledky nejdříve posoudíme v moderované diskusi s výsledky ostatních týmů, v závěru pak vše porovnáme s doporučením expertů z vojenské důstojnické školy speciálních jednotek v Panamě. Nejúspěšnější tým získá symbolickou týmovou odměnu.

Přidaná hodnota

Koncept podporuje myšlenku „jsme jeden tým a všichni táhneme za jeden provaz“. Principy pro přežití stojí pevně na metodice a doporučení expertů na přežití v džungli. Simulace je převzatá z výukové metodiky používané v armádní důstojnické škole. Přidaná hodnota tohoto programu je získání znalostí prakticky použitelných při pobytu kdekoli v přírodě, zejména v tropických podmínkách či v krizových situacích spojených s přežitím.

Prostorové a technické požadavky

Scénář Jungle Survival připravíme ve vhodné kombinaci outdoor/indoor, kdekoli.
Pro zahájení, první individuální část a finální moderaci potřebujeme jeden velký prostor kam se pohodlně vejde vaše celá skupina. Nejčastěji to jsou konferenční místnosti, restaurace, loby, recepce a jakékoliv volně přístupná místa. Bude-li předpověď s dobrým a teplým počasím, doporučujeme celý program realizovat venku.
Program za chladného nebo nepříznivého počasí nebo v zimě doporučujeme citlivě kombinovat. Navrhujeme, abyste si v takovém období rezervovali jednu velkou a několik menších místností (můžou to být sály, salónky, haly, sportoviště, pergoly, zastřešené terasy, jiné přístřešky) do kterých přesuneme některé aktivity. Prostorově je nutné počítat pro jednu aktivitu cca 20m2.
Hlavní „interaktivní“ část se vždy odehrává venku.

Doporučujeme přizpůsobit oblečení a obuv podmínkám počasí. Obecně platí pohodlné outdoor oblečení a sportovní obuv.

Dále budeme potřebovat zajistit:

  • jednu uzamykatelnou místnost sloužící pro účely mobilní kanceláře, šatny organizátorů a uskladnění produkčních materiálů s připojením k wifi.
  • parkovací místa pro organizátory
  • základní catering organizátorů

Pojmem základní catering se rozumí minimální režim jídel a nealko nápojů tzn. snídaně, oběd, večeře a svačiny,
Všechny výše uvedené náklady budou natížené na váš účet v dané lokalitě.

Počet účastníků v jednom týmu

Ideální počet účastníků v jednom týmu je 7-10 osob.

Objednat program

Pro objednání programu vyplňte prosím následující formulář

Termín konání akce

Požadovaný čas začátku

Časový rozsah 3 - 4 hod.

Lokalita umístění - název obce*

Pokud se neobjeví nápověda, zadejte celý název

Adresa konání akce*

Vezměte prosím v úvahu technické požádavky

Počet týmů / herních setů*
1-2 (53 000 Kč)3-4 (65 000 Kč)5-6 (77 000 Kč)7-8 (89 000 Kč)9-10 (103 000 Kč)
Celkový počet účastníků*

Ideální počet účastníků v jednom týmu je 7-10 osob.


Cena služeb: 0

Cena za dopravu: 0

Cena dopravy (tam a zpět) je účtovaná z Prahy, 8 Kč/km. Cena dopravy mimo ČR po domluvě

Celková cena bez DPH: 0

DPH: 0

Kontaktní a fakturační údaje:

Vaše jméno*

Vaše příjmení*

E-mail*

Telefon

Vyplňte IČ, ostatní údaje se načtou automaticky

IČ*

DIČ

Název společnosti*

Adresa / sídlo firmy*

Četl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami

Details:

  • počet účastníků: 8 - 100
  • místo: outdoor
  • trvání: 3 – 4 hod