• Teambuilding „Prague mystery“
 • Teambuilding „Prague mystery“
 • Teambuilding „Prague mystery“

Prague mystery

počet účastníků: 10 – 300 osob / max. 20 týmů preference místa: 100% outdoor trvání 3 hod


Unikátní teambuilding v duchu historicko-zábavné „treasure hunt“ soutěže v centru Prahy.
Zažijete jedinečnou atmosféru a budete čelit sérii týmových výzev a úkolů, jejichž splnění bude nezbytné pro další pokračovaní. Odměna v cíli bude motivací pro nejúspěšnější tým.

Systém hry

 • Po trase se týmy orientují pomocí mapy, tabletové aplikace a trasových bodů – game pointů
 • Každý tým si volí vlastní trasu, k výběru je 16 – 20 „trasových bodů“
 • 5 bodů je povinných sloužící jako „check point“ pro monitoring týmů a kontrolu průběhu hry
 • Každý trasový bod má různou hodnotu obtížnosti (úkolu). Tyto informaci jsou v úvodní instrukci v tabletech a na mapě, týmy si podle toho plánují trasu podle vlastní preference
 • Úkoly jsou založené na využití typicky městského prostředí – pamětních desek, plaket, soch, historických nápisů atp., ze kterých účastníci luští a čtou požadované informace, které pak následně doplňují do schématické křížovky
 • Na trase je několik míst s naši instruktory, kteří pomáhají a dohlíží na plynulost, orientaci a pohyb týmů
 • Mimo to je součástí hry anonymní „MYSTERY MAN“ který po svém odhalení předá kód a klíč k zámku od speciální knihy upevněné těsně nad hladinou řeky na jednom z mostních pilířů Karlova mostu
 • Celá hra je ohraničena časovým limitem 3hodiny (lze adaptovat v rámci 30minut)
 • Tým, který rozluští tajenku a dosáhne nejvyššího bodového zisku, získá stylovou motivační odměnu.

Průběh

Úvodní briefing v trvání cca 10minut uděláme ve vašem sídle, v konferenční místnosti či v jakémkoli jiném vhodném prostoru, kde se sejdou všichni účastníci najednou. Budeme k tomu využívat ozvučení s mikrofonem. V tomto prostoru Vás rovněž můžeme zformovat do týmů.
Následně obdrží každý tým Prague Mystery knihu a tablet obsahující mapu, všechny game pointy vč. jejich obtížnosti, popisu instrukcí, bezpečnostních pravidel, zadání všech úkolů a faktické zajímavosti vztahující se ke každému game pointu. Každý tým od nás obdrží malý batůžek.

Doporučujeme Vám mimo rámec ceny za program zajistit účastníkům jízdenky na MHD a vody.

Poté bude již cílem každého týmu navštívit co nejvíce míst, získat co nejvíce herních bodů a rozluštit tajenku. Na každém game pointu se paralelně dozvíte zajímavá fakta, která budou zdrojem informací do doplňovací tabulky. Hra je omezena časovým limitem zpravidla to je 3 – 3,5 hodiny.
Do hry zejména budete-li začínat mimo centrum, doporučujeme zakomponovat přesuny v MHD (jízdenky nejsou v ceně). Všechny trasové body leží na atraktivních místech Prahy. Cíl hry je venku v historickém jádru Prahy, nicméně navrhujeme Vám, abyste si zajistili zajímavý prostor, restauraci, či bar v centru Prahy, kde budete moci celou hru společensky zakončit.
Na vybraných check pointech Vás budeme fotit, fotodokumentaci Vám předáme po skončení programu.

Místa hry

 • Startovní pozice – kdekoliv v Praze
 • 1. povinná pozice OBECNÍ DŮM / NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
 • STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, RADNICE, ORLOJ,
 • KARLŮV MOST
 • KAMPA
 • PRAŽSKÝ HRAD (dle délky trvání lze vynechat)

Aktvity

 • většina popisů a textového doprovodu je v tabletu a ve speciální knize
 • nejvíce game pointů a aktivit je v okolí Staroměstském náměstí
 • jednoduché šifrování do speciální tabulky
 • křížovka, mapa a foto-destinační hádanka
 • autentická aktivita při interakci s veřejnou telefonní budkou
 • komunikační aktivity, které absolvujete s celým týmem
 • 3 check-pointy (Orloj, Karlův most, Pražský hrad), s našimi instruktory
 • Prague Mystery man na Karlově mostě

Technické požadavky

Program zahájíme na velkém a prostorném místě na vámi zvoleném místě (může to být vaše kancelář nebo jakékoli jiné místo), kam se pohodlně vejde vaše celá skupina. Potřebujeme tedy zajistit prostor pro počáteční instruktáž, rozdělení do týmů, předání tabletů a herních setů.
Program se celý odehrává venku v historickém centru Prahy. Doporučujeme proto vzít si sebou svačinu, pití a v případě nepříznivé předpovědi počasí pláštěnku nebo deštník.
Budete se pohybovat v týmech podle instruktážní knihy, tabletové mapy a doporučené časové agendy. Oblečení a obuv doporučujeme pohodlné.

Počet účastníků v jednom týmu

Ideální počet účastníků v jednom týmu je 8 osob, u více početných skupin může být vyjímečně až 15 osob.

Objednat program

Pro objednání programu vyplňte prosím následující formulář

Termín konání akce

Požadovaný čas začátku

Časový rozsah 3 hod.

Lokalita umístění - název obce*

Pokud se neobjeví nápověda, zadejte celý název

Adresa konání akce*

Vezměte prosím v úvahu technické požádavky

Počet týmů / herních setů*
1-2 (39 000 Kč)3-4 (47 000 Kč)5-6 (55 000 Kč)7-8 (63 000 Kč)9-10 (72 000 Kč)11-12 (80 000 Kč)13-14 (88 000 Kč)
Celkový počet účastníků*

Ideální počet účastníků v jednom týmu je 10 osob, u více početných skupin může být až 15 osob.


Cena služeb: 0

Cena za dopravu: 0

Cena dopravy (tam a zpět) je účtovaná z Prahy, 8 Kč/km. Cena dopravy mimo ČR po domluvě

Celková cena bez DPH: 0

DPH: 0

Kontaktní a fakturační údaje:

Vaše jméno*

Vaše příjmení*

E-mail*

Telefon

Vyplňte IČ, ostatní údaje se načtou automaticky

IČ*

DIČ

Název společnosti*

Adresa / sídlo firmy*

Četl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami

Details:

 • počet účastníků: 10 – 300
 • místo: outdoor
 • trvání: 3 hod